Du som är misstänkt för brott

Du kan begära att få någon av Advokatgruppens advokater som din offentlige försvarare. I den offentlige försvararens uppdrag ingår att biträda dig under förundersökningen, till exempel genom att biträda dig vid polisförhör, samt att förbereda ditt försvar tillsammans med dig och företräda dig vid en eventuell rättegång.

Du har rätt att ha en försvarare närvarande redan vid det första polisförhöret!

Den offentlige försvararen betalas i första hand av staten. Om du blir dömd för brott kan du dock, i förhållande till din inkomst, bli skyldig att ersätta advokatkostnader.


Du som är utsatt för brott


Målsägandebiträde

Om du utsatts för brott kan du begära att få någon av Advokatgruppens advokater som ditt målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde biträder dig under förundersökningen, till exempel vid polisförhör, samt inför och under rättegången. Målsägandebiträdet hjälper också till med att föra din skadeståndstalan.Advokaterna på Advokatgruppen har stor erfarenhet av att biträda brottsoffer och kan ge dig den trygghet och det stöd som du behöver.

Målsägandebiträdet betalas alltid av staten. Det innebär att vårt arbete är kostnadsfritt för dig. 

Särskild företrädare

Om ett barn utsätts för brott av någon närstående kan någon av advokaterna på Advokatgruppen utses som barnets särskilda företrädare. Den särskilda företrädarens uppgift är att tillvarata barnets rätt under förundersökningen och vid en eventuell rättegång.

Advokaterna på Advokatgruppen har stor erfarenhet av att företräda barn som har blivit utsatta för brott.