Vårdnad- boende och umgänge

Vi hjälper dig som är inte är överens med ditt barns andra förälder om vem som ska ha vårdnaden om ert barn, hos vilken förälder barnet ska bo och/eller om hur mycket ert barn ska träffa dig eller den andra föräldern. 

Du kan vända dig till oss på Advokatgruppen oavsett i vilket läge du befinner dig i när du inte kommer överens med den andra föräldern i dessa frågor. Du kan få juridisk rådgivning hos någon av advokaterna på Advokatgruppen redan innan en tvist har uppstått. Därigenom går det ofta att undvika en tvist i domstol. Ibland går det ändå inte att undvika en tvist och då hjälper vi dig att driva ditt ärende i domstol .

Om du anlitar någon av advokaterna på Advokatgruppen i dessa frågor kan du känna dig trygg med att vi har stor erfarenhet och hög kompetens när det gäller att driva denna typ av ärenden. Redan vid det första mötet kommer vi att ge dig tydliga råd och juridisk hjälp. Under ditt ärendes gång kommer du lätt att kunna nå oss när frågor uppstår.

I många fall behöver du som anlitar oss inte betala hela kostnaden för vårt arbete själv. I många fall kan du utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. I de fall du inte kan utnyttja din hemförsäkring kan du som privatperson i vissa fall få allmän rättshjälp. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller allmän rättshjälp, och vid den inledande kontakten pratar vi alltid med dig om dina möjligheter att få hjälp med dina advokatkostnader.


Underhållsbidrag


Vi på Advokatgruppen hjälper dig som inte är överens med ditt barns andra förälder om hur mycket underhållsbidrag som ska betalas för barnet. Vi företräder dig som har ditt barn boende hos dig och har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern, eller dig som är skyldig att betala underhållsbidrag till den andra föräldern.

Din, eller barnets andra förälders, ekonomiska förmåga kan ändras under ditt barns uppväxt. Därtill varierar ditt barns ekonomiska behov under de år som barnet bor hemma beroende av såväl ålder, aktiviteter som andra speciella behov. Det innebär att det belopp som tidigare varit ett lämpligt underhållsbidrag kan behöva justeras.

Advokaterna på Advokatgruppen har kompetensen att hjälpa dig att ta fram vad som är ett skäligt underhållsbidrag. Skulle inte den andra föräldern ha samma uppfattning om vad som är ett skäligt underhållsbidrag har vi stor erfarenhet av att driva frågan om underhållsbidrag i domstol.


Ekonomisk familjerätt


Vi på Advokatgruppen hjälper dig som behöver juridiska råd när det gäller ekonomisk familjerätt och/eller hjälp med att upprätta handlingar som till exempel äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal eller testamente.

Några exempel på situationer då det kan vara klokt att tänka igenom den juridiska situationen vad gäller ekonomi är när du ska gifta dig, bli sambo, få barn eller skilja dig. Vi kan erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning i dessa situationer.


familjerätt