Uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl/asyl

För dig som har kommit till Sverige som asylsökande är det viktigt att ha en engagerad och kunnig advokat vid din sida genom asylprocessen. Vi på Advokatgruppen har en lång erfarenhet av att hjälpa både vuxna och barn som behöver skydd i Sverige på grund av problem i hemlandet. Om du är asylsökande kan du hos Migrationsverket eller i förvaltningsrätten begära att någon av advokaterna på Advokatgruppen utses som ditt offentliga biträde i ärendet.

I de flesta fall betalar staten för vårt arbete i dessa ärenden. Vår hjälp är då kostnadsfri för dig.

 


Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Vi på Advokatgruppen har lång erfarenhet av att hjälpa personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon nära anhörig i Sverige. Vi kan till exempel hjälpa dig som ansöker som uppehållstillstånd i Sverige på grund av att du är gift med en person i Sverige, som har eller vill inleda ett samboförhållande med person i Sverige, som har en förälder i Sverige eller som har barn i Sverige.

I vissa fall bekostar staten vårt arbete i dessa ärenden. Vår hjälp är då kostnadsfri för dig. Oavsett om staten bekostar vårt arbete eller inte har du möjlighet att begära att någon av advokaterna hos oss utses som ditt biträde i ärendet.  


Förvar

Att bli tagen i förvar innebär att bli frihetsberövad och placerad på en av Migrationsverkets förvarsenheter. Polisen eller Migrationsverket beslutar att ta någon i förvar när de planerar att verkställa ett utvisnings- eller avvisningsbeslut.

Advokaterna på Advokatgruppen har en omfattande erfarenhet av att biträda förvarstagna personer.

Du som är tagen i förvar har möjlighet att begära att någon av advokaterna på Advokatgruppen utses som ditt biträde i ärendet. Staten bekostar vårt arbete i förvarsärenden. Vår hjälp är därför kostnadsfri för dig.