LVU - tvångsomhändertagande av unga

Vi har omfattande erfarenhet av att företräda såväl den unge som vårdnadshavare i mål rörande tvångsomhändertagande av unga. 

Vi vet att något av det mest ingripande och svåraste som finns för en förälder är att få sitt barn omhändertaget enligt LVU eller att riskera att få sitt barn omhändertaget enligt LVU. 

Du kan begära att någon av advokaterna på Advokatgruppen utses som ditt biträde i ärendet. Genom att låta någon av advokaterna hos oss hjälpa dig i ditt ärende försäkrar du dig om att få en kunnig och empatisk advokat vid din sida i denna svåra situation.

Staten betalar för vårt arbete i dessa ärenden. Vår hjälp är därför kostnadsfri för dig.

 


LPT och LRV

Vi har lång erfarenhet av att företräda personer som vårdas med stöd av LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) eller LRV (lag om rättspsykiatrisk vård) och förordnas regelbundet av förvaltningsdomstol i dessa ärenden. 

Staten betalar för vårt arbete i dessa ärenden. Vår hjälp är därför kostnadsfri för dig.