Emilie Krook

Advokat och delägare

Emilie Krook tog sin juristexamen, med inriktning på straff- och processrätt, vid Lunds universitet 2009. Efter avlagd examen arbetade hon som tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt fram till 2011. 2011-2019 arbetade Emilie Krook på Advokatfirman Sederholm. Hon är advokat sedan 2013. Sedan 2019 är Emilie Krook delägare i Advokatgruppen Helsingborg & Landskrona.


Kontaktuppgifter

Adress

Advokatgruppen Helsingborg & Landskrona

Rönnowsgatan 8 B

252 25 Helsingborg

Email
Telefon