Cecilia Johnsson

Advokat och delägare

Cecilia Johnsson tog sin juristexamen, med inriktning på straff- och processrätt, vid Lunds universitet 2010. Efter avlagd examen fullgjorde hon sin notarietjänst på Förvaltningsrätten i Malmö. Notarietjänsten följdes av en tjänst som föredragande jurist - även denna på Förvaltningsrätten i Malmö. Därefter arbetade Cecilia som beslutsfattare på Migrationsverket i Malmö. 2014-2019 arbetade Cecilia Johnsson på Advokatfirman Sederholm. Cecilia Johnsson blev advokat 2016. Sedan 2019 är Cecilia Johnsson delägare i Advokatgruppen Helsingborg & Landskrona.

Kontaktuppgifter

Adress

Advokatgruppen Helsingborg & Landskrona

Rönnowsgatan 8 B

252 25 Helsingborg

Email
Telefon
Cecilia Johnsson Avdokat och delägare Emilie Krook Advokat och delägare