Lena Simmingskiöld

Advokat och delägare
Lena Simmingskiöld studerade i Stockholm men tog juristexamen vid Lunds universitet, med inriktning avtalsrätt, år 2000. Under studietiden arbetade Lena på advokatbyrå i Stockholm. Efter avlagd examen arbetade hon på Kronofogdemyndigheten som jurist, bland annat med exekutiv fastighetsförsäljning. Lena arbetade därefter som jurist och förhandlare på Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. 2009-2019 arbetade Lena på Advokatfirman Sederholm. Hon beviljades inträde i Sveriges advokatsamfund 2019 och är delägare i Advokatgruppen Helsingborg & Landskrona. 


Kontaktuppgifter

Adress

Advokatgruppen Helsingborg & Landskrona

Rönnowsgatan 8 B

252 25 Helsingborg

Email
Telefon